Ochrana osobních údajů

Abychom Vám mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Respektujeme Vaše soukromí, a tak se snažíme množství těchto dat minimalizovat na ta nejnutnější a data chráníme před zneužitím. Naše práce s osobními daty plně podléhá zákonným normám, zejména zákonu o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje:

Od Vás jako od zákazníka fyzické osoby musíme při nákupu požadovat tyto údaje: jméno a příjmení, úplnou poštovní adresu, telefonické spojení, e-mailovou adresu. Tyto údaje jsou nezbytné k Vaší identifikaci, ke komunikaci s Vámi, k realizaci prodeje zboží a zaúčtování Vaší platby za zboží. Pokud nakupujete jako firma potřebujeme navíc adresu sídla firmy, IČO a DIČ.

Údaje o Vaší činnosti:

Údaje o Vašich nákupech, reklamacích a další Vaší činnosti v našem internetovém obchodě mají rovněž důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji.

Váš souhlas:

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zpracování objednávky v internetovém obchodě www.feltbikes.cz

Udělujete tímto souhlas Miroslavu Koukalovi - FeltBikes.cz
se sídlem: Romana  Blahníka 803
156 00 Praha 5 Zbraslav
IČ: 88876284, DIČ: CZ6610081533

 

(dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovával/a následující osobní údaje:
-    jméno a příjmení;
-    emailovou adresu;
-    telefonní číslo;
-    adresu bydliště.
-   

2.    Jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo a adresa bydliště budou zpracovány za účelem: vyřízení  objednávky zboží


3.    Souhlas udělujete na zpracování po dobu 10 let a to pouze za účelem účetnictví


4.    Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů

5.    Osobní údaje nebudou předány mimo území EU.


6.    Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to například úpravou preferencí ochrany soukromí v patičce webu, zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení.

7.    Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
-    vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět

-    požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
-    vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii,
-    u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost,
-    nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování,
-    požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
-    na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
-    v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Ve�ker� pr�va vyhrazena.
©2024 FELT BIKES.CZ - Cyklistický eshop